Todas as tarefas serán especificadas en EDUCAMOS. 

Estimadas familias:

Comunicámosvos que durante estes días que se suspenden as clases por orde da Xunta de Galicia, as tarefas das distintas materias a realizar na casa estarán reflectidas na plataforma Educamos.

Desta forma aseguramos a continuidade do proceso educativo. 

O Equipo Directivo