Programacións

ADAPTACIÓN das programacións didácticas motivadas pola COVID-19 pendentes de revisión por parte da Inspección educativa.

EDUCACIÓN INFANTIL: 

4º, 5º e 6º 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º EP

2º EP

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO