Calendario de exames de setembro, entrega de notas de setembro, atención a pais en setembro, entrega do libro de escolaridade alumnos de 4º ESO. 

1.- CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO

 

DÍA

HORA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

LUNS 3

9:00

Bioloxía

FQ

Bioloxía

Bioloxía/ Economía

10:15

Inglés

Inglés

Lingua Castelá

Lingua Castelá

11:30

Xeografía e historia

Xeografía e historia

Xeografía e historia

Xeografía e historia

12:45

Galego

Galego

Galego

Galego

16:00

Matemáticas

Plástica

Matemáticas

Música

Matemáticas

Música

Matemáticas

 

17:15

EF

EF

Francés

EF

Cultura Científica

Francés

EF

MARTES 4

9:00

Lingua Castelá

Lingua Castelá

Inglés

Inglés

10:15

Francés

Francés

FQ

FQ/Latín

11:30

Relixión

 

Tecnoloxía

Tecnoloxía

Plástica

TICs

Plástica

 

12:45

 

Relixión

 

Relixión

 

Relixión

 

 

 

2.- ENTREGA DE NOTAS DE SETEMBRO

As notas dos exames de setembro entregaranse o xoves día 6 ás 11 h. da mañá. 

 

3.- ATENCIÓN A PAIS EN SETEMBRO

A atención a pais será o xoves día 6 de 11:30 a 13:30 h.  e o venres día 7 de 09:30 a 11:30 h

 

4.- ENTREGA DO LIBRO DE ESCOLARIDADE 

O libro de escolaridade dos alumnos de 4º de ESO entregarase o venres dia 7 de setembro ás 12:00 h.