Horas e portas de acceso do vindeiro 8 de setembro

EDUCACIÓN INFANTIL

Entrada pola porta do Salón de Actos da rúa Blanco Porto

  • 6º Ed. Infantil: de 9:55 a 12:55 h.
  • 5º Ed. Infantil: de 10:00 a 13:00 h.
  • 4º Ed. Infantil: de 10:30 a 12:30 h.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Entrada pola porta da rúa Joaquín Costa

  • De 10:00 a 13:00 h.

A porta abrirase 10 minutos antes do toque do timbre.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Entrada pola porta da rúa Joaquín Costa

  • De 9:30 a 12:30 h.

A porta abrirase 10 minutos antes do toque do timbre.