Horario escolar

horario de clases outubro a maio nos diferentes ciclos é o seguinte: