Consulte aquí a listaxe de cursos que deben baremar. 

Esta información tamén estará dispoñible no apartado de "ESCOLARIZACIÓN".